Villa Antica & Villa Elizabeth  

antica@anticakudowa.pl  T: +48 512-331-768

imprezy integracyjne wycieczki dla firm minigolf tanie noclegi hotele pensjonaty kwatery kudowa Villa Antica Hotel Kudowa Zdroj Tanie Noclegi Oferta Promocje Spa Konferencje Restauracja pensjonat kwatery Wielkanoc Sylwester Swieta Weekend Majowy Wakacje Ferie Gory Narty Sudety, z wyzywieniem, miejsca noclegowe, bar, spa, basn, pensjonaty, hotel, centrum, Kudowa Zdroj,  baza noclegow, kwatery, noclegi w Kudowie zjazdy rodzinne, hotele Kudowa, hotel Kudowa, hotele w Kudowie Zdroju, Kudowa Zdrój hotel, nocleg Kudowa, noclegi w Kudowie, ferty noclegowe w Kudowie Zdroju - pokoje, apartamenty, kwatery, konferencje w gorach,  Najlepsze HOTELE i obiekty noclegowe w Kudowie Zdroju, hotele Kudowa, hotel Kudowa, hotele w Kudowie Zdroju, Kudowa Zdr hotel, nocleg Kudowa, hotel Kudowa, Willa Antica, Willa Elizabeth, Pensjonat Antica, Pensjonat Elizabeth, ski resort poland sylwester w gorach swieta w gorach отель Ресторан Конференции в стиле

Villa Antica Kudowa Penjsonat Hotel Pokoje Restauracja

Villa Antica Kudowa Penjsonat Hotel Pokoje Restauracja

ZASADY DOTYCZACE PLIKÓW COOKIE

Niniejsze zasady wyjaśniają sposób wykorzystywania w witrynie internetowej dostępnej pod adresem anticakudowa.pl plików Cookies. Jeśli użytkownik odwiedza witrynę internetową anticakudowa.pl  a ustawienia jego przeglądarki zezwalają na korzystanie z plików cookies, anticakudowa.pl uznaje to za zgodę użytkownika na wykorzystywanie takich plików.


Pliki cookie to małe pliki wysyłane przez odwiedzane witryny internetowe do komputera użytkownika i przechowywane na tym komputerze. Pliki cookies przechowywane są w katalogu plików przeglądarki. Przy kolejnej wizycie w witrynie internetowej przeglądarka odczytuje plik cookies i przekazuje zawarte w nim informacje witrynie lub elementowi, który pierwotnie zamieścił dany plik cookies. Więcej informacji na temat tych technologii i ich działania można znaleźć między innymi na stronie wszystkoociasteczkach.pl. Wykorzystujemy pliki cookies na swoich domenach, by poprawić wrażenia użytkowników. W następnym rozdziale przedstawiono możliwości zarządzania plikami cookies przez użytkownika.


Dostępne dla użytkownika opcje zarządzania plikami cookies można znaleźć w przeglądarce. Za pośrednictwem przeglądarki można zarządzać plikami cookise odnoszącymi się do podstawowych funkcji, usprawniania działania strony, personalizacji reklam. Różne przeglądarki wykorzystują różne sposoby wyłączania obsługi plików cookies. Zwykle można je znaleźć w menu Narzędzia lub Opcje. Można także skorzystać z menu pomocy w przeglądarce. Poza zarządzaniem plikami cookies przeglądarki zazwyczaj umożliwiają użytkownikowi kontrolę podobnych plików, takich jak lokalne obiekty udostępnione, na przykład poprzez włączenie trybu prywatności w przeglądarce. Strona anticakudowa.pl wykorzystuje reklamowe pliki cookies zarządzane przez strony trzecie do promocji swoich produktów w witrynach internetowych portalu anticakudowa.pl i innych witrynach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z niektórych reklamowych plików cookie zarządzanych przez witryny stron trzecich, takie jak, Google Analytics.  Wyłączenie obsługi plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych części witryn internetowych anticakudowa.pl . W przypadku usunięcia plików cookies z przeglądarki konieczne może być ponowne zainstalowanie odrzuconych plików cookies

tRegulamin Villa Antica & Villa Elizabeth


W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu prosimy o zapoznanie się z treścią i przestrzeganie poniższego regulaminu.

·     Rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści tego regulaminu przez osobę najmującą pokój, zwaną dalej Gościem. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Villi Antica i Villi Elizabeth.

·     Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości opłaty za jedną dobę ,w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak wpłaty zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.

·     W przypadku odwołania rezerwacji, wpłacony zadatek nie zostaje zwrócony, może zostać natomiast zaksięgowany na poczet innego, dostępnego terminu wybranego przez Gościa . W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Villa nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

·     Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

·     Villa zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

·     Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa.

·     Villa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin

·     Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę za pobyt.

·     Dla dzieci do lat 3 –pobyt jest bezpłatny, jeśli śpią na łóżku z rodzicami. Istnieje możliwość dostawienia łóżeczek niemowlęcych w pokoju.

·     Villa ma obowiązek zapewnić Gościom: warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w naszej Villi, sprzątanie pokoju (wymiana pościeli raz na tydzień, ręczniki według życzenia gościa) i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności, informacje na temat pobytu i podróży

·     W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług lub reklamacji Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji

·     Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Osoby niezameldowane w Villi mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 9:00 do godziny 22:00

·     W Villi obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

·     Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Villi, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Villa zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

·     Osoby nieletnie powinny znajdować się na terenie Villi pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

·     Villa nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jej usług.

·     Villa odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.

·     W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Villa może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań przedstawiciela Villi, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.

·     Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz. Klucz można zostawić w Recepcji.

·     Villa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem obiektów.

·     Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nieotrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Villa przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres dwoch miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Villi. Artykuły spożywcze będą usunięte.

·     Villa akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie obiektu.

·     W Villach i ich otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu .Szkody powstałe wskutek  bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania wyrobów tytoniowych na terenie obiektu ponosić będzie osoba paląca.

·     W najmowanych pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

·     Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek elektrycznych i innych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.

·     Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Villa Antica Aleksandra Girling z siedzibą przy ul.Zdrojowej 29,w Kudowie Zdroju dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Villi, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

·     Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.

·     Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w najmowanych pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwa korzystania.